Turizm eğitimi alan öğrencilerin proaktif kişilik, kariyer uyum yetenekleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişki

Turizm eğitimi alan öğrencilerin proaktif kişilik, kariyer uyum yetenekleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada Kilis 7 Aralık Üniversitesi Etik Kurulu 07.05.2021 tarihli 19 sayılı kararına göre araştırmanın yapılması uygun bulunmuş ve 344 öğrenciye anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Anket aracılığıyla elde edilen verilerle proaktif kişilik, kariyer uyum yetenekleri ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik korelasyon, değişkenler arası etkiyi belirlemeye yönelik regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizi sonucuna göre; proaktif kişilik ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu, proaktif kişilik ile kariyer uyum yetenekleri boyutlarından kaygı, merak ve güven arasında pozitif yönde orta düzeyde, kontrol boyutu ile arasında ise pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğu, yaşam doyumu ile kariyer uyum yetenekleri boyutları arasında ise pozitif yönde zayıf derecede bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin proaktif kişiliğinin ve yaşam doyumunun kariyer uyum yetenekleri boyutları üzerine etkisini belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizinin sonuçlarına göre proaktif kişilik ve yaşam doyumu bağımsız değişkenleri kariyer uyum yetenekleri boyutları tarafından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıklanabilmektedir. Bu bağlamda araştırmaya katılan öğrencilerin proaktif kişiliğindeki ve yaşam doyumundaki bir birimlik artış kariyer uyum yetenekleri boyutlarında artış sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin kariyer uyum yetenekleri alt boyutlarından en yüksek güven ve kaygı boyutu ifadelerine, en düşük kontrol ve merak boyutu ifadelerine katılım gösterdiği görülmekle birlikte katılımcıların kariyer uyum yetenekleri ve proaktif kişilik ifadelerine katılım durumlarının ortalamanın üzerinde, yaşam doyumu ifadelerine katılım düzeylerinin ise ortalamanın altında olduğu belirlenmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
5
31.05.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
31.05.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
14 Temmuz 2024 08:28
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Turizm eğitimi alan öğrencilerin proaktif kişilik, kariyer uyum yetenekleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişki
Yazar
(dc.contributor.author)
Melda AKBABA
Yazar
(dc.contributor.author)
Gamze ÖZEL
Yayın Yılı
(dc.date.issued)
2021
Yayıncı
(dc.publisher)
Turkish Studies-Social
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Turizm eğitimi alan öğrencilerin proaktif kişilik, kariyer uyum yetenekleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada Kilis 7 Aralık Üniversitesi Etik Kurulu 07.05.2021 tarihli 19 sayılı kararına göre araştırmanın yapılması uygun bulunmuş ve 344 öğrenciye anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Anket aracılığıyla elde edilen verilerle proaktif kişilik, kariyer uyum yetenekleri ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik korelasyon, değişkenler arası etkiyi belirlemeye yönelik regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizi sonucuna göre; proaktif kişilik ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu, proaktif kişilik ile kariyer uyum yetenekleri boyutlarından kaygı, merak ve güven arasında pozitif yönde orta düzeyde, kontrol boyutu ile arasında ise pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğu, yaşam doyumu ile kariyer uyum yetenekleri boyutları arasında ise pozitif yönde zayıf derecede bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin proaktif kişiliğinin ve yaşam doyumunun kariyer uyum yetenekleri boyutları üzerine etkisini belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizinin sonuçlarına göre proaktif kişilik ve yaşam doyumu bağımsız değişkenleri kariyer uyum yetenekleri boyutları tarafından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıklanabilmektedir. Bu bağlamda araştırmaya katılan öğrencilerin proaktif kişiliğindeki ve yaşam doyumundaki bir birimlik artış kariyer uyum yetenekleri boyutlarında artış sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin kariyer uyum yetenekleri alt boyutlarından en yüksek güven ve kaygı boyutu ifadelerine, en düşük kontrol ve merak boyutu ifadelerine katılım gösterdiği görülmekle birlikte katılımcıların kariyer uyum yetenekleri ve proaktif kişilik ifadelerine katılım durumlarının ortalamanın üzerinde, yaşam doyumu ifadelerine katılım düzeylerinin ise ortalamanın altında olduğu belirlenmiştir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2024-05-31
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2024-05-31
Yayın Dili
(dc.language.iso)
TR
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Proaktif Kişilik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşam Doyumu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kariyer Uyum Yetenekleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Turizm Eğitimi
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Melda AKBABA-Gamze ÖZEL .(2021).Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Proaktif Kişilik, Kariyer Uyum Yetenekleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki.Turkish Studies-Social Sciences
ISSN
(dc.identifier.issn)
2667-5617
İlk Sayfa Sayısı
(dc.identifier.startpage)
1659
Son Sayfa Sayısı
(dc.identifier.endpage)
1678
Dergi
(dc.relation.journal)
Turkish Studies-Social
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
5
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
16
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.11784/2389
DOI Numarası
(dc.identifier.doi)
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.52151
İndex Türü
(dc.source.platform)
TR Dizin
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms