Deneyimsel turizmde yenilikçi uygulamalar

Psikoloji disiplininin tanımlamasına göre; kişinin doğrudan algılarıyla ve etkinlikleriyle kazandığı bilgi, beceri ve tavırların bütününü ifade eden deneyim, 21. yüzyılın turizm hareketlerine yön veren turist ihtiyaçlarından, beklentilerinden ve destinasyon tercihinin önemli nedenlerinden biri haline gelmiştir. Deneyim ile turizmi birleştiren yaklaşım alan yazında yenilikçi deneyimsel turizm olarak tanımlanmaktadır. 1980’li yıllara değin yoğun olarak tercih edilen deniz, kum, güneş turizmi; kıyı turizmi, tarihi mekân, müze, ören yeri turizmi; kültürel turizm gibi bir destinasyonda, belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen geleneksel turizm faaliyetleri, 1980 sonrasında değişen ülke konjonktürleri ile gelişen teknolojinin sonucu olarak hareketliliğini ve yönünü değiştirmiştir. 2000’li yıllar itibariyle yaygınlaşarak günlük hayatın önemli bir parçasına dönüşen internet, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı, kolay ulaşılabilirliğin – tanınırlığın yanı sıra görsel aktarımların tesiriyle turizm hareketliliğinde deneyim ihtiyacını artıran etkenlerden biri olmuştur. Turist yöneliminde belirleyici etkenlerin en önemlilerinden biri olan destinasyonların turistik ürünleri ve varlıkları, turistlerin değişen ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda çoklu deneyimlerle zenginleştirilerek çekici unsurların ön plana çıkarılmasıyla planlanmaya ve pazarlanmaya başlanmıştır. Globalleşmenin getirdiği aynılaşma sorunu başta olmak üzere, ayırt edici özelliklere odaklanılmadan, geleneksel turizm anlayışı ile planlanmış olan turistik işletmeler ve destinasyonlarda turizm faaliyetlerinden alınan hazzın azalması, turist beklentilerinin yeterince karşılanamaması sorunları gözlenmektedir. Sıradanlaşma algısının sonucunda, destinasyon planlamasının temel amaçlarından biri olan destinasyonun tekrar ziyaret edilme isteği de nadir turist davranışlarından biri haline dönüşmektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerden ve farklılık arayışlarından kaynaklanan tercihlerin sonucunda turist talepleri, turizm hareketliliği kırsala, yerele, turizm ile deneyimi birleştiren, destinasyona özgü turizm ürünlerinin ve turizm varlıklarının deneyimlenme imkânının sunulduğu yenilikçi turizm faaliyetlerine yönelmiştir. Bu bölümde yenilikçi turizm faaliyetlerinin içerisinde yer alan yerel deneyimler ile geleneksel yemeklerin, festivallerin ve el sanatlarının yerel deneyimler içerisindeki yeri ve önemi ele alınmıştır.

According to the definition of psychology as a discipline, “experience, which expresses the whole of the knowledge, skills, and attitudes that a person gains with his or her direct perceptions and activities, has become one of the important reasons for tourist needs, expectations, and destination preferences that guide the tourism movements of the 21st century. The approach that combines experience and tourism is defined as innovative experiential tourism in the literature. Sea, sand, and sun tourism, which was heavily preferred until the 1980s; coastal tourism; historical place, museum, and archaeological site tourism; and traditional tourism activities carried out for a specific purpose in a destination, such as cultural tourism, have changed their mobility and direction as a result of changing country conjunctures and developing technology after 1980. The use of the internet, smart phones, and social media, which has become an important part of daily life since becoming widespread in the 2000s, has become one of the factors that increase the need for experience in tourism mobility with the effect of visual transmissions as well as easy accessibility and recognition. The touristic products and assets of the destinations, which are one of the most important determinants of tourist orientation, have started to be planned and marketed by emphasising the attractive elements and enriching them with multiple experiences in line with the changing needs and demands of the tourists. In the touristic businesses and destinations planned with the traditional tourism understanding, without focusing on distinctive features, especially the problem of homogeneity brought by globalisation, the problems of decreasing the pleasure from tourism activities and not meeting the tourists’ expectations are observed. As a result of the perception of mediocrity, the desire to revisit the destination, which is one of the main purposes of destination planning, turns into one of the rare tourist behaviours. As a result of the reasons explained above and the preferences arising from the search for difference, tourist demands and tourism mobility have turned to rural, local, innovative tourism activities that combine tourism and experience and offer the opportunity to experience destination-specific tourism products and tourism assets. In this section, local experiences in innovative tourism activities and the place and importance of traditional dishes, festivals, and handicrafts in local experiences are discussed.

Görüntülenme
3
03.10.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
03.10.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Mayıs 2024 14:04
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Deneyimsel turizmde yenilikçi uygulamalar
Editör/Editörler
(dc.contributor.editor)
Dr. Cemil GÜNDÜZ
Yazar
(dc.contributor.author)
Hilal KUL
Yayıncı
(dc.publisher)
Eğitim Yayınevi
Tür
(dc.type)
Kitap Bölümü
Özet
(dc.description.abstract)
Psikoloji disiplininin tanımlamasına göre; kişinin doğrudan algılarıyla ve etkinlikleriyle kazandığı bilgi, beceri ve tavırların bütününü ifade eden deneyim, 21. yüzyılın turizm hareketlerine yön veren turist ihtiyaçlarından, beklentilerinden ve destinasyon tercihinin önemli nedenlerinden biri haline gelmiştir. Deneyim ile turizmi birleştiren yaklaşım alan yazında yenilikçi deneyimsel turizm olarak tanımlanmaktadır. 1980’li yıllara değin yoğun olarak tercih edilen deniz, kum, güneş turizmi; kıyı turizmi, tarihi mekân, müze, ören yeri turizmi; kültürel turizm gibi bir destinasyonda, belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen geleneksel turizm faaliyetleri, 1980 sonrasında değişen ülke konjonktürleri ile gelişen teknolojinin sonucu olarak hareketliliğini ve yönünü değiştirmiştir. 2000’li yıllar itibariyle yaygınlaşarak günlük hayatın önemli bir parçasına dönüşen internet, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı, kolay ulaşılabilirliğin – tanınırlığın yanı sıra görsel aktarımların tesiriyle turizm hareketliliğinde deneyim ihtiyacını artıran etkenlerden biri olmuştur. Turist yöneliminde belirleyici etkenlerin en önemlilerinden biri olan destinasyonların turistik ürünleri ve varlıkları, turistlerin değişen ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda çoklu deneyimlerle zenginleştirilerek çekici unsurların ön plana çıkarılmasıyla planlanmaya ve pazarlanmaya başlanmıştır. Globalleşmenin getirdiği aynılaşma sorunu başta olmak üzere, ayırt edici özelliklere odaklanılmadan, geleneksel turizm anlayışı ile planlanmış olan turistik işletmeler ve destinasyonlarda turizm faaliyetlerinden alınan hazzın azalması, turist beklentilerinin yeterince karşılanamaması sorunları gözlenmektedir. Sıradanlaşma algısının sonucunda, destinasyon planlamasının temel amaçlarından biri olan destinasyonun tekrar ziyaret edilme isteği de nadir turist davranışlarından biri haline dönüşmektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerden ve farklılık arayışlarından kaynaklanan tercihlerin sonucunda turist talepleri, turizm hareketliliği kırsala, yerele, turizm ile deneyimi birleştiren, destinasyona özgü turizm ürünlerinin ve turizm varlıklarının deneyimlenme imkânının sunulduğu yenilikçi turizm faaliyetlerine yönelmiştir. Bu bölümde yenilikçi turizm faaliyetlerinin içerisinde yer alan yerel deneyimler ile geleneksel yemeklerin, festivallerin ve el sanatlarının yerel deneyimler içerisindeki yeri ve önemi ele alınmıştır.
Özet
(dc.description.abstract)
According to the definition of psychology as a discipline, “experience, which expresses the whole of the knowledge, skills, and attitudes that a person gains with his or her direct perceptions and activities, has become one of the important reasons for tourist needs, expectations, and destination preferences that guide the tourism movements of the 21st century. The approach that combines experience and tourism is defined as innovative experiential tourism in the literature. Sea, sand, and sun tourism, which was heavily preferred until the 1980s; coastal tourism; historical place, museum, and archaeological site tourism; and traditional tourism activities carried out for a specific purpose in a destination, such as cultural tourism, have changed their mobility and direction as a result of changing country conjunctures and developing technology after 1980. The use of the internet, smart phones, and social media, which has become an important part of daily life since becoming widespread in the 2000s, has become one of the factors that increase the need for experience in tourism mobility with the effect of visual transmissions as well as easy accessibility and recognition. The touristic products and assets of the destinations, which are one of the most important determinants of tourist orientation, have started to be planned and marketed by emphasising the attractive elements and enriching them with multiple experiences in line with the changing needs and demands of the tourists. In the touristic businesses and destinations planned with the traditional tourism understanding, without focusing on distinctive features, especially the problem of homogeneity brought by globalisation, the problems of decreasing the pleasure from tourism activities and not meeting the tourists’ expectations are observed. As a result of the perception of mediocrity, the desire to revisit the destination, which is one of the main purposes of destination planning, turns into one of the rare tourist behaviours. As a result of the reasons explained above and the preferences arising from the search for difference, tourist demands and tourism mobility have turned to rural, local, innovative tourism activities that combine tourism and experience and offer the opportunity to experience destination-specific tourism products and tourism assets. In this section, local experiences in innovative tourism activities and the place and importance of traditional dishes, festivals, and handicrafts in local experiences are discussed.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-10-03
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-10-04
Yayın Yılı
(dc.date.issued)
2023
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.11784/2304
ISBN
(dc.identifier.isbn)
978-625-6489-27-1
Yayın Dili
(dc.language.iso)
TR
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Geleneksel Yemekler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Festivaller
Konu Başlıkları
(dc.subject)
El Sanatları
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Kul, H. (2023). YEREL DENEYİMLER: GELENEKSEL YEMEKLER, FESTİVALLER VE EL SANATLARI. (Ed.) Gündüz, C. Deneyimsel Turizmde Yenilikçi Uygulamalar İçinde, 65-77. İstanbul: Eğitim Yayınevi.
İlk Sayfa Sayısı
(dc.identifier.startpage)
65
Son Sayfa Sayısı
(dc.identifier.endpage)
77
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms