Ergenlerde serbest zaman ilgilenim düzeyinin incelenmesi

  • Yazar Ali ÇEVİK
    Ahmet YILGIN
  • Tür _ozgunmakale
  • Yayın Yılı 2023
  • İndex Türü Diğer
  • Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Dergi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7, ( 1 ), pp.96 - 106
  • Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.11784/2300
  • Konu Başlıkları Serbest Zaman

Amaç: Bu çalışmada, “Ergenlerde Serbest Zaman İlgilenim Düzeyinin İncelenmesi” amaçlanmıştır. Materyal & Metot: Araştırmada, nicel araştırma yöntemi olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Gaziantep ili devlet ve özel okullarında öğrenim gören bireyler, örneklemi ise tesadüfi yöntemle seçilmiş 435 kişi oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgiler ile Gürbüz, Çimen ve Aydın tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan “Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın analizi; JASP paket programı ile yapılmıştır. Veri setinden elde edilen bilgiler ile demografik değişkenlerin yüzde ve frekans hesaplamaları bulunmuştur. Veri setinin normal dağılımı için Shapiro-Wilk testi, varyansların homojen dağılımlarında Levene's Testi, içyapı geçerliliğinde Cronbach's α testi ile iki bağımsız değişkenlerde Mann-Whitney U testi ve çoklu değişkenlerde Kruskal-Wallis testine yer verilmiştir. Çalışmanın analizinde %95 güven aralığı esas alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya çoğunlukla 13-14-15 yaş, devlet okulunda okuyan ve lisanslı spor yapmayan öğrencilerin katıldığı görülmüştür. Serbest zaman ilgilenim ölçeği ortalama puanı ile yaş ve okul türü değişkenleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, serbest zaman ilgilenim ölçeği ortalama puanı ile lisanslı spor yapma durumu ve spor yapma yılı değişkenleri arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Ergenlerde serbest ilgilenim düzeyi ölçeği toplam puanları ile lisanslı spor yapma değişkeni arasında lisanslı spor yapan kişilerin anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Serbest ilgilenim düzeyi ölçeği toplam puanları ile spor yapma yılı değişkeninde ise 1-3 yıl ve 7-9 yıl spor yapanların spor yapmayanlara göre serbest zaman ilgilenim puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür

Erişime Açık
Görüntülenme
2
13.09.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
13.09.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Mayıs 2024 14:03
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ergenlerde serbest zaman ilgilenim düzeyinin incelenmesi
Yazar
(dc.contributor.author)
Ali ÇEVİK
Yazar
(dc.contributor.author)
Ahmet YILGIN
Yayın Yılı
(dc.date.issued)
2023
Yayıncı
(dc.publisher)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Tür
(dc.type)
Özgün Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmada, “Ergenlerde Serbest Zaman İlgilenim Düzeyinin İncelenmesi” amaçlanmıştır. Materyal & Metot: Araştırmada, nicel araştırma yöntemi olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Gaziantep ili devlet ve özel okullarında öğrenim gören bireyler, örneklemi ise tesadüfi yöntemle seçilmiş 435 kişi oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgiler ile Gürbüz, Çimen ve Aydın tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan “Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın analizi; JASP paket programı ile yapılmıştır. Veri setinden elde edilen bilgiler ile demografik değişkenlerin yüzde ve frekans hesaplamaları bulunmuştur. Veri setinin normal dağılımı için Shapiro-Wilk testi, varyansların homojen dağılımlarında Levene's Testi, içyapı geçerliliğinde Cronbach's α testi ile iki bağımsız değişkenlerde Mann-Whitney U testi ve çoklu değişkenlerde Kruskal-Wallis testine yer verilmiştir. Çalışmanın analizinde %95 güven aralığı esas alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya çoğunlukla 13-14-15 yaş, devlet okulunda okuyan ve lisanslı spor yapmayan öğrencilerin katıldığı görülmüştür. Serbest zaman ilgilenim ölçeği ortalama puanı ile yaş ve okul türü değişkenleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, serbest zaman ilgilenim ölçeği ortalama puanı ile lisanslı spor yapma durumu ve spor yapma yılı değişkenleri arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Ergenlerde serbest ilgilenim düzeyi ölçeği toplam puanları ile lisanslı spor yapma değişkeni arasında lisanslı spor yapan kişilerin anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Serbest ilgilenim düzeyi ölçeği toplam puanları ile spor yapma yılı değişkeninde ise 1-3 yıl ve 7-9 yıl spor yapanların spor yapmayanlara göre serbest zaman ilgilenim puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
13-09-23
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2023-06-01
Yayın Dili
(dc.language.iso)
TR
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Serbest Zaman
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
ÇEVİK, A., & YILGIN, A. Ergenlerde Serbest Zaman İlgilenim Düzeyinin İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 97-106.
ISSN
(dc.identifier.issn)
ISSN No: 2667-5447
İlk Sayfa Sayısı
(dc.identifier.startpage)
96
Son Sayfa Sayısı
(dc.identifier.endpage)
106
Dergi
(dc.relation.journal)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
1
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
7
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.11784/2300
İndex Türü
(dc.source.platform)
Diğer
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms