Onur AKKAYA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Varyantlar
E-Posta onurakkaya@kilis.edu.tr
Website
Durum
Ünvan Doç. Dr.
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2004 - 2007
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GENEL İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
1999 - 2004
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
2010 - 2016
University of Surrey
Economics
2024
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
05.05.2018 - 02.03.2020 Türkiye’de İl Bazlı Sübvansiyon ve Etkinliğin Parametrik Olmayan Sınır Testi AnaliziYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
30.09.2019 - 06.12.2021 Doğu Avrupa Ülkelerinin Toplam Faktör Verimliliğinin Malmquist İndeksi AnaliziYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Economic Effects of Refugee and Migration Logistics in South East Anatolia Region ONUR AKKAYA,MEHMET ŞENTÜRK , Yayın Yeri:Kütahya Dumlupinar Üniversitesi , 2023Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.58702/teyd.1222339
Analysis of Turkish Deposit Banking Sector with Market Basket Analysis and Genetic Algorithm MEHMET ÖZÇALICI,ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:Journal of Economic Cooperation and Development , 2023Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SCOPUS) Özgün Makale
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi: Türkiye Taşıma Araçları Sektörü Üzerine Bir Uygulama SUMRU BAKAN,ONUR AKKAYA,Tuba Yalçın , Yayın Yeri:Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Asos Index) Özgün Makale
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mülteci ve Göç Lojistiğinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri ONUR AKKAYA,MEHMET ŞENTÜRK , Yayın Yeri:Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi , 2023Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ASOS) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.58702/teyd.1222339
Türkiye ve Türkiye’nin Dış Ticaret Ortakları Arasındaki İki Yanlı J-Eğrisi: 1996–2006 Dönemi İncelemesi ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Asos Index) Özgün Makale
Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi ONUR AKKAYA,SUMRU BAKAN , Yayın Yeri:Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The Central Bank of Turkey’s response to the globalcurrency markets MUSTAFA ÖZER,ONUR AKKAYA,ÖZCAN ÖZKAN , Yayın Yeri:Eastern Journal of European Studies (EJES) , 2019Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale
Türkiye’de İl Bazlı Etkinliğin Stokastik Sınır Testi Analizi ONUR AKKAYA,ÖZCAN ÖZKAN , Yayın Yeri:Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SOBİAD) Özgün Makale
Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Oynaklığı İle Dış Ticaret Dengesi İlişkisinin Analizi SUMRU BAKAN,ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:Enderun , 2020Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale
DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNİN TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİNİN MALMQUİST İNDEKSİ ANALİZİ ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:Enderun Dergisi , 2022Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale
Türkiye’deki Reel Kur Değerlerinin Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkisi: 2001 Yılı Krizinin İncelenmesi ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29106/fesa.340004
The Efficiency of Banking Sector in Turkey: Nonparametric Conditional Approach Based on Partial Frontier ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Asos Index) Özgün Makale
How Have FDI Flows Effected to Current Account Balance: In Turkey Case TANER AKÇACI,ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:China-USA Business Review , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus) Özgün Makale
Cost efficiency analysis of Swedish financial enterprises: An empirical investigation ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:European Research on Management and Business Economics , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Efficiency, Technological Change and Total Factor Productivity in Turkish Banking Sector ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:Journal of Yaşar University , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Banking Efficiency in The Eurozone ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomik Araştırtmaları Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
BANKING EFFICIENCY IN THE EUROZONE ONUR AKKAYA , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
4. Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Dönüşüm Bölüm Adı:Üretim Verimliliğinde İstenmeyen Çıktıların Etkisi: Türkiye Tarım Sektöründe Sermaye Girdisi Üzerine Bir Araştırma, AKKAYA ONUR, ŞENTÜRK MEHMET, Yayın Yeri:Nobel Bilimsel, Editör:Prof.Dr. Asuman Altay, Dr.Yakup Özata, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:215, ISBN:978-625-398-388-8, Bölüm Sayfaları:55 -62
3. İktisadi Büyüme Konusunda Güncel Sorunlar Bölüm Adı:ARTAN BORÇ YÜKÜ DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANINI NASIL ETKİLİYOR? TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, ŞENTÜRK MEHMET, AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör:Dr. Oğuzhan Şengül, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:149, ISBN:978-625-6408-78-4, Bölüm Sayfaları:123 -132
2. İktisadi Büyüme Konusunda Güncel Sorunlar Bölüm Adı:ABD TAHVİL FAİZLERİ İLE ALTIN FİYATI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, AKKAYA ONUR, ŞENTÜRK MEHMET, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör:Dr. Oğuzhan Şengül, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:149, ISBN:978-625-6408-78-4, Bölüm Sayfaları:103 -110
1. Encyclopedia of Monetary Policy, Financial Markets and Banking Bölüm Adı:Sustainability, Climate Change and Energy Efficiency, ÖZÇAĞ MUSTAFA, AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Elsevier, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:115000, ISBN:9780443157851, Bölüm Sayfaları:1 -14
6. Para ve Finans Alanında Teorik ve Uygulamalı İncelemeler Bölüm Adı:BRT-S ÜLKELERİNDE DÖVİZ KURUNUN İHRACAT VE ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ, AKKAYA ONUR, ŞENTÜRK MEHMET, Yayın Yeri:Ekin Kitapevi, Editör:Şebnem TAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:225, ISBN:978-625-8235-53-1, Bölüm Sayfaları:165 -171
7. İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNE YAZILAR Bölüm Adı:TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME – İSTİHDAM VE VERİMLİLİK ARTIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME, ŞENTÜRK MEHMET, AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Orion Akademi, Editör:Şerife Merve KOŞAROĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:222, ISBN:978-605-73531-6-0, Bölüm Sayfaları:55 -62
5. Para ve Finans Alanında Teorik ve Uygulamalı İncelemeler Bölüm Adı:TÜRKİYE’DE TOPLAM KREDİ HACMİ VE KREDİ-MEVDUAT FAİZ MAKASI ÜZERİNE BİR İNCELEME, ŞENTÜRK MEHMET, AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Ekin Kitapevi, Editör:Şebnem TAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:225, ISBN:978-625-8235-53-1, Bölüm Sayfaları:53 -63
10. Covid19 Pandemisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Bölüm Adı:COVID-19 PANDEMİSİ ve TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ, AKKAYA ONUR, ŞENTÜRK MEHMET, Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Mehmet Şentürk, Onur Akkaya, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:176, ISBN:978-625-433-168-8, Bölüm Sayfaları:31 -39
12. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler Bölüm Adı:Türkiye-Avrupa Birliği Ticareti Nereye Gidiyor? Yeni Korumacılık Ekseninde Bir Değerlendirme, ŞENTÜRK MEHMET,AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Dora Yayınevi, Editör:Zülfikar Aytaç KİŞMAN ve Yavuz ÖZEK, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:225, ISBN:978-605-247-223-1, Bölüm Sayfaları:109 -120
14. Güncel Ekonomik Sorunlar Bölüm Adı:Üretim Verimlliğinde İstenmeyen Çıktılar Etkisi:G20 Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma, AKKAYA ONUR,ŞENTÜRK MEHMET, Yayın Yeri:Gazi Kitapevi, Editör:Dr. Şebnem Taş, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:158, ISBN:978-625-7727-80-8, Bölüm Sayfaları:19 -28
13. Küreselleşme ve Ekonomik Krizler Bölüm Adı:Küresel Krizlerin Anatomisi (1997 Asya ve 2008 Küresel Krizleri), DÜCAN ENGİN,AKKAYA ONUR,ŞENTÜRK MEHMET, Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör:Yavuz ÖZEK, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:218, ISBN:978-625-7855-04-4, Bölüm Sayfaları:127 -140
8. İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNE YAZILAR Bölüm Adı:TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESEL PİYASALARA ENTEGRASYONU, AKKAYA ONUR, ŞENTÜRK MEHMET, Yayın Yeri:Orion Akademi, Editör:Şerife Merve KOŞAROĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:222, ISBN:978-605-73531-6-0, Bölüm Sayfaları:185 -192
9. Kamu Maliyesi Bölüm Adı:Federal Sistemde Kamu Maliyesi, AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör:Mustafa Sakal, Mustafa Karadeniz, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:658, ISBN:978-625-8235-53-1, Bölüm Sayfaları:498 -571
15. Pandemi Sürecinde Sosyo Ekonomik Değişim ve Dönüşümler Bölüm Adı:Olumsuz Bir Oyunun Başlangıcı: Korumacılık Ekonomik BüyümeyiBaltalıyor mu? (ABD-Çin Ticaret Savaşı ve Covid-19 Etkisi), ŞENTÜRK MEHMET,AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Necmettin Erbakan Kültür Yayınları, Editör:Dr. Fatih Kelleci, Dr.Emrah BAşaran, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:775, ISBN:978-605-70069-9-8, Bölüm Sayfaları:495 -508
18. New Trends in Banking and Finance Bölüm Adı:The Reaction of the Bank of England to theUS Dollar Exchange Rate, AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Editör:Çağatay Başarir, Burak Darici, Hasan Murat Ertuğrul, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:456, ISBN:978‐3‐631‐77986‐6, Bölüm Sayfaları:53 -60
11. Transition Process in Transition Economies Bölüm Adı:INFLATION, INTEREST RATES, EXCHANGE RATE SPIRALS IN BRICS-T ECONOMIES: A MACRO-ECONOMIC ASSESSMENT, AKKAYA ONUR, ŞENTÜRK MEHMET, Yayın Yeri:Bibliotecii Naţionale a României, Editör:İzzet Taşar, Basım sayısı:1000, Sayfa sayısı:179, ISBN:978-973-752-853-7, Bölüm Sayfaları:144 -153
16. Büyük Ekonomistler Bölüm Adı:Irving Fisher: 1930’ların Yeniden Tekrarlanma Riski Altındamıyız?, AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Salon Yayınevi, Editör:Karadeniz, Mustafa, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:456, ISBN:978-605-7879-60-8, Bölüm Sayfaları:145 -179
19. Muhasebe, Finans ve İktisat araştırma Örnekleri Bölüm Adı:İmalat Sanayinde Doğrudan İleri ve Doğrudan Geri Bağlantı Katsayılarının Analizi (1985-1996), AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Ali Acaravcı, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:979, ISBN:978-605-7928-26-9, Bölüm Sayfaları:399 -417
17. FİNANSAL PİYASALAR VE PARA POLİTİKASI Bölüm Adı:Küresel Para Politikaları ve Türkiye’nin Ödemeler Bilançosu Üzerine Bir Değerlendirme, ŞENTÜRK MEHMET,AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Akademisyen Kitabevi, Editör:Ferhat Şirin SÖKMEN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:23, ISBN:978-605-258-226-8, Bölüm Sayfaları:47 -70
20. Makroekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi Bölüm Adı:İklim Değişikliği ve Turizm, AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd.Şti., Editör:Nalan Işık, Eda Dineri, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:315, ISBN:978-605-7928-05-4, Bölüm Sayfaları:277 -289
21. Papers of the Annual IUE-SUNY Cortland Conference in Economics Bölüm Adı:Long Run Profit Maximization in Turkish Manufacturing Sector, HANEDAR AVNİ ÖNDER,YALDIZ HANEDAR ELMAS,BİLİCİ ÖZGÜL,AKKAYA ONUR, Yayın Yeri:Izmir University of Economics, Editör:Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı, Basım sayısı:1, ISBN:200817, Bölüm Sayfaları:239 -248
G20 Ülkelerinde Enerji Sektörünün Etkinliği ve Ekonomik Büyüme MUSTAFA ÖZÇAĞ,ONUR AKKAYA (10.12.2022 ) , Yayın Yeri:International Conference on Applied Economics and Finance, ICOAEF IXUluslararası Tam metin bildiri
GÜVENLİ LİMAN ÜLKELER İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN İLİŞKİSİ: ABD İLE TÜRKİYE EKONOMİSİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ MEHMET ŞENTÜRK,ONUR AKKAYA (22.10.2021 ) , Yayın Yeri:ICCDSS 2021Uluslararası Tam metin bildiri
Sürdürülebilir Kalkınmanın İnsan Sermayesi Boyutunda Eğitim –İşgücü İlişkisinin İncelenmesi (Türkiye Uygulamasında Süreç Odaklı Model) ONUR AKKAYA (04.12.2004 -05.12.2004 ) , Yayın Yeri:2.Uluslararası Finans Zirvesi , 2004Ulusal Tam metin bildiri
Long Run Profit Maximization in Turkish Manufacturing Sector AVNİ ÖNDER HANEDAR,ELMAS YALDIZ HANEDAR,ÖZGÜL BİLİCİ,ONUR AKKAYA (08.05.2006 -09.05.2006 ) , Yayın Yeri:International Conference on Human and Economic research , 2006Uluslararası Tam metin bildiri
Durağanlık Analizi, Birim Kök Testleri ve Trend AVNİ ÖNDER HANEDAR,ONUR AKKAYA,ÇİĞDEM BİZİM (12.06.2005 -14.06.2005 ) , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Working Papers , 2005Ulusal Tam metin bildiri
Para Politikasının Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Politika Belirsizliğinin Rolü ONUR AKKAYA,MEHMET ŞENTÜRK (31.05.2023 ) , Yayın Yeri:Ekonomi ve Finans Kongresi (EFK-2023)Uluslararası Tam metin bildiri
Para Politikasının Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Politika Belirsizliğinin Rolü ONUR AKKAYA,MEHMET ŞENTÜRK (31.05.2023 -31.05.2023 ) , Yayın Yeri:Ekonomi ve Finans Kongresi , 2023Uluslararası Tam metin bildiri
Bölgesel Kalkınmada Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü Türkiye’deki Uygulamaları ONUR AKKAYA,GÜNER POLAT (09.03.2005 -11.03.2005 ) , Yayın Yeri:I.Yerel Ekonomiler Kongresi , 2005Ulusal Tam metin bildiri
Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi ONUR AKKAYA,SUMRU BAKAN (27.06.2018 -28.06.2018 ) , Yayın Yeri:ICEESS’18 , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Doğal Afetlerin Ekonomiye Etkisi MEHMET ŞENTÜRK,ONUR AKKAYA (01.06.2023 -02.06.2023 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2023Uluslararası Tam metin bildiri
Doğu Avrupa Ülkelerinin Toplam Faktör Verimliliğinin Malmquist İndeksi Analizi ONUR AKKAYA (02.09.2021 ) , Yayın Yeri:EconTR2021Uluslararası Tam metin bildiri
Sustainable Development İmport İn The Developing Countries Global Crisis and Effects İn The Poverty (1994 Mexico, 1997 East-Asian and 2001 Turkey Crisis Analysis) ONUR AKKAYA (12.06.2006 -14.06.2006 ) , Yayın Yeri:UEK-TEK , 2006Uluslararası Tam metin bildiri
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi:Türkiye Taşımacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama SUMRU BAKAN,ONUR AKKAYA (28.11.2018 -30.11.2018 ) , Yayın Yeri:ICOAEF18 , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Türk Havacılık Sektörünün Verimlilik, Maliyet ve Üretim Fonksiyonlarının Ölçülmesi ONUR AKKAYA,MEHMET ŞENTÜRK (09.06.2022 ) , Yayın Yeri:10.Kobi'ler ve Verimlilik KongresiUluslararası Tam metin bildiri
ANALYSIS OF THE EXCHANGE RATE EFFECT IN DEVELOPING COUNTRIES: AN EXAMPLE OF THE TURKISH ECONOMY MEHMET ŞENTÜRK,ONUR AKKAYA (22.10.2021 -24.10.2021 ) , Yayın Yeri:ICCDSS 2021 , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
The Market Integration of the Emerging Economies to Developed Economies: BRİCS-T Cases MEHMET ŞENTÜRK,ONUR AKKAYA (02.09.2021 ) , Yayın Yeri:EconTR2021Uluslararası Tam metin bildiri
Küresel Krizlerin Gelişmekte Olan ÜlkelerdeYoksulluğa Etkisi SUMRU BAKAN,ONUR AKKAYA (28.11.2018 -30.11.2018 ) , Yayın Yeri:ICOAEF18 , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de İl Bazlı Etkinliğin Stokastik Sınır Yaklaşımı Analizi ONUR AKKAYA,ÖZCAN ÖZKAN (03.07.2021 ) , Yayın Yeri:ICESS-21Uluslararası Tam metin bildiri
Doğal Afetlerin Ekonomiye Etkisi MEHMET ŞENTÜRK,ONUR AKKAYA (01.06.2023 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Sosyal Bilimler KongresiUluslararası Tam metin bildiri
G20 Ülkelerinde Enerji Etkinliği ve Ekonomik Büyüme MUSTAFA ÖZÇAĞ,ONUR AKKAYA (11.12.2022 ) , Yayın Yeri:e-ICOAEF-IXUluslararası Tam metin bildiri
Üretim Verimliliğinde İstenmeyen Çıktıların Etkisi: Türkiye Tarım Sektörü Üzerine Bir Araştırma ONUR AKKAYA,MEHMET ŞENTÜRK (20.10.2022 ) , Yayın Yeri:I.ULUSLARASI ÇEVRE, ENERJİ ve EKONOMİ KONGRESİUluslararası Tam metin bildiri
Nonparametric Efficiency Analysis ınThe Eurozone Banking Sector ONUR AKKAYA (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:II.International Research Conference , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Deprem Sigortası ve Risk Yönetimi MEHMET ŞENTÜRK,ONUR AKKAYA (01.06.2023 -02.06.2023 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2023Uluslararası Tam metin bildiri
EFFECT OF UNDESIRABLE OUTPUTS ON PRODUCTION EFFICIENCY IN INDUSTRIALIZED COUNTRIES ONUR AKKAYA,MEHMET ŞENTÜRK (03.07.2021 ) , Yayın Yeri:ICESS-21Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de İl Bazlı Etkinliğin Parametrik Stokhastik Sınır Testi Analizi ONUR AKKAYA (20.06.2019 -22.06.2019 ) , Yayın Yeri:ICEESS’19 , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
The Global Advantage Hypothesis on the Eurozone Banking System between 1999 to 2009 ONUR AKKAYA (06.11.2017 -07.11.2017 ) , Yayın Yeri:ICOAEF , 2017Uluslararası Özet bildiri
Integration into the Stock Market and Foreign Exchange Market: Turkey Case ONUR AKKAYA (01.11.2018 -03.11.2018 ) , Yayın Yeri:ICE-TEK18 , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Küresel Piyasada Kilit Faktör:Rekabet Gücü Yüksek KOBİ’ler ONUR AKKAYA (04.10.2004 -04.10.2004 ) , Yayın Yeri:İGEME VII Gençlik Kurultayı , 2004Ulusal Özet bildiri
Robust Nonparamtric Quantile Estimation of Efficiency Change ONUR AKKAYA (16.11.2017 -18.11.2017 ) , Yayın Yeri:ECOEİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
The Reaction of Turkish Central Bank to the Monetary Policy of the Federal Reserve Bank ONUR AKKAYA,MUSTAFA ÖZER,ÖZCAN ÖZKAN (06.11.2017 -07.11.2017 ) , Yayın Yeri:ICOAEF , 2017Uluslararası Özet bildiri
Türkiye’de Cari Açığın Sürdürülebilirliği ve Bir AmpirikUygulama ÖZGÜL BİLİCİ,ONUR AKKAYA (15.08.2005 -18.07.2005 ) , Yayın Yeri:I.PAMUKKALE-EKON Konferansı , 2005Ulusal Özet bildiri
Deprem Sigortası ve Risk Yönetimi MEHMET ŞENTÜRK,ONUR AKKAYA (01.06.2023 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Sosyal Bilimler KongresiUluslararası Tam metin bildiri
Profit and Cost Functions Analysis for The Swedish Financial System ONUR AKKAYA (06.11.2017 -07.11.2017 ) , Yayın Yeri:ICOAEF , 2017Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms