Murat Berat UÇAR
KİLİSLİ MUALLiM RIFAT EĞiTiM FAKÜLTESİ
Varyantlar Uçar, M. B.
E-Posta
Website
Durum
Ünvan Arş. Gör. Dr.
YÖK Araştırmacı Numarası 103210
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2005 - 2010
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2014 - 2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİM (YL) (TEZLİ)
2016 - 2024
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM (DR)
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2024
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
01.01.2013 - 31.12.2013 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının İncelenmesi Çevresel Kimlik Cinsiyet Kimliği Ve Çevreye Yönelik Değer Yönelimlerinin RolüYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Modelling Preservice Science Teachers' Environment-Friendly Behaviours MURAT BERAT UÇAR,ERDAL CANPOLAT , Yayın Yeri:AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION , 2019Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14221/ajte.2018v44n2.1
Pre-service Science Teachers’ Discrimination Level of Science and Pseudoscience MURAT BERAT UÇAR,ELVAN ŞAHİN , Yayın Yeri:Science Education International , 2018Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
Investigation of Gifted Students Problem-Solving Skills FATMA MELİKE UÇAR,MURAT BERAT UÇAR,MERVE ÇALIŞKAN , Yayın Yeri:Journal for the Education of Gifted Young , 2017Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale
İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz CEMAL AKÜZÜM,ÇETİN TAN,TUBA YAVAŞ,MURAT BERAT UÇAR , Yayın Yeri:KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
İlköğretim Kurumu Öğrencilerinin Devamsızlık ve Okul Terki Nedenleri CEMAL AKÜZÜM,Tuba Yavaş,ÇETİN TAN,MURAT BERAT UÇAR , Yayın Yeri:Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (EBSCO HOST) Özgün Makale
Self Efficacy and Concerns of Preservice Teachers towards Social Media Use as an Educational Tool CEMAL AKÜZÜM,MURAT BERAT UÇAR , Yayın Yeri:Mevlana International Journal of Moral and Values Education , 2015Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Preservice Science Teachers' Views on the Traineeship Applications CEMAL AKÜZÜM,MURAT BERAT UÇAR,FATMA MELİKE UÇAR , Yayın Yeri:Journal of Computer and Education Research , 2015Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18009/jcer.74767
Öğretmen Görüşleri Açısından Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları CEMAL AKÜZÜM,TUBA YAVAŞ,ÇETİN TAN,MURAT BERAT UÇAR , Yayın Yeri:Journal of Turkish Studies , 2015Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7843
Günümüz Okul Müdürlerinin Yeterliklerine Yönelik Veli Görüşleri YAVAŞ TUBA,CEMAL AKÜZÜM,ÇETİN TAN,MURAT BERAT UÇAR , Yayın Yeri:Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2014Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
1. Erken Çocuklukta Doğa Eğitimi Bölüm Adı:Her Zaman Doğa: Çevresel Sürdürülebilirlik ve Çocuk, UÇAR MURAT BERAT, UÇAR FATMA MELİKE, Yayın Yeri:Eğiten Kitap, Editör:Darıca, Nilüfer; Mercan, Zerrin, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:227, ISBN:978-625-8297-37-9, Bölüm Sayfaları:139 -168
2. İktidar Biçimi Olarak Bilim: Modern Toplumda Söylem ve İdeoloji Bölüm Adı:Kesinliğin Çöküşü: Modern Fiziğin Tarihi ve Felsefesi, AÇIKYILDIZ METİN, UÇAR MURAT BERAT, Yayın Yeri:Vizetek, Editör:Bektaş, Fatih; Karadağ, Engin, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:339, ISBN:978-605-7523-60-0, Bölüm Sayfaları:207 -234
Exploring the Self Confidence of Preservice Science and Physics Teachers towards Technological Pedagogical Content Knowledge MURAT BERAT UÇAR,CİHAT DEMİR,EMRAH HİĞDE (05.02.2013 -08.02.2013 ) , Yayın Yeri:5th World Conference on Educational Sciences, WCES 2013 , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
A Study on Preservice Science Teachers Value Orientations Predictive Influences of Environmental Identity Gender Identity and Ecological Worldview MURAT BERAT UÇAR,CEREN ÖZTEKİN (02.10.2013 -04.10.2013 ) , Yayın Yeri:International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education, IPALTE 2013 , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Views of Not Assigned Teachers about Professional Future CİHAT DEMİR,EMRAH HİĞDE,MURAT BERAT UÇAR (05.02.2013 -08.02.2013 ) , Yayın Yeri:5th World Conference on Educational Sciences, WCES 2013 , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
The investigation of self efficacy of Pre service Science Teachers and Pre service Physics Teachers towards Web Pedagogical Content Knowledge regarding Internet Use Habits EMRAH HİĞDE,MURAT BERAT UÇAR,CİHAT DEMİR (05.02.2013 -08.02.2013 ) , Yayın Yeri:5th World Conference on Educational Sciences, WCES 2013 , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
A Review on Assessment of Technological Pedagogical Content Knowledge for Pre-Service Science Teachers MURAT BERAT UÇAR,ELVAN ŞAHİN (18.04.2018 -22.04.2018 ) , Yayın Yeri:27th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018) , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Preservice Science Teachers Discrimination Level of Science and Pseudoscience MURAT BERAT UÇAR,ELVAN ŞAHİN (01.02.2018 -03.02.2018 ) , Yayın Yeri:10th World Conference on Educational Sciences (WCES-2018) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Velilerin Görüşlerine Göre Günümüz Okul Müdürleri Nasıl Yetiştirilmeli TUBA YAVAŞ,CEMAL AKÜZÜM,ÇETİN TAN,MURAT BERAT UÇAR (08.05.2014 -10.05.2014 ) , Yayın Yeri:9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , 2014Ulusal Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Epistemolojik İnançları ile Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. MURAT BERAT UÇAR,TANSEL TEPE (24.05.2017 -26.05.2017 ) , Yayın Yeri:11th International Computer and Instructional Technologies Symposium , 2017Uluslararası Özet bildiri
Preservice Science Teachers Views on the Traineeship Applications in School Experience Course MURAT BERAT UÇAR,FATMA MELİKE UÇAR,CEMAL AKÜZÜM (24.04.2015 -26.04.2015 ) , Yayın Yeri:II. IOSTE Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020 – Science with and for Society , 2015Uluslararası Özet bildiri
Çevre Dostu Davranışların İncelenmesi: Çevresel Kimlik, Çevreye Yönelik Tutumlar ve Cinsiyetin Rolü ERDAL CANPOLAT,MURAT BERAT UÇAR (14.09.2017 -16.09.2017 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongremize (Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress) , 2017Uluslararası Özet bildiri
Investigation of Gifted Students’ Problem-Solving Skills MURAT BERAT UÇAR,FATMA MELİKE UÇAR,MERVE ÇALIŞKAN (07.04.2017 -09.04.2017 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının Okudukları Metin ve Görselleri Anlayabilme Durumlarının İncelenmesi MELİHA ATASOY,MURAT BERAT UÇAR (16.09.2020 -19.09.2020 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Pegem Eğitim Konferansı (IPCEDU 2020) , 2020Uluslararası Özet bildiri
Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları TUBA YAVAŞ,MURAT POLAT,CEMAL AKÜZÜM,ÇETİN TAN,MURAT BERAT UÇAR (22.05.2014 -24.05.2014 ) , Yayın Yeri:Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans , 2014Ulusal Özet bildiri
Örgütsel Kültür Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması CEMAL AKÜZÜM,ÇETİN TAN,TUBA YAVAŞ,MURAT BERAT UÇAR (22.05.2014 -24.05.2014 ) , Yayın Yeri:Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans , 2014Ulusal Özet bildiri
İlköğretim Kurumlarında Öğrencilerin Devamsızlık ve Okul Terki Nedenleri CEMAL AKÜZÜM,TUBA YAVAŞ,ÇETİN TAN,MURAT BERAT UÇAR (08.05.2014 -10.05.2014 ) , Yayın Yeri:9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , 2014Ulusal Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms