Engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Araştımanın amacı engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarının hangi seviyede olduğunu tespit etmektir. Çalışmamızın örneklem grubunu Gaziantep ilinde eğitim gören çeşitli engele sahip 100 erkek, 41 kadın olmak üzere toplam 141 engelli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgilere ulaşmak için demografik bilgiler formu, beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumları belirleyebilmek için Güven Karahan ve Kuru (2015) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel bilgiler ve ölçek maddelerine verilen cevapların çözümlenmesinde SPSS 22.0 programından faydalanılmıştır. Kolmogorov Simirnov testi sonucunda verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir. İkili değişkenler için Independent-T test, üç ve daha fazla olan değişkenler için ise One Way Anova testi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda erkek engelli öğrencilerin kadın engellilere göre beden eğitimi dersine karşı daha olumlu tutumlar sergiledikleri (t=- 4,308; p<.05), down sendromlu öğrencilerin diğer engel gruplarına göre daha olumlu tutumlar gösterdikleri (F=13,43; p<.05) ve doğuştan engelli olan öğrencilerin sonradan engelli olan öğrencilere göre beden eğitimi ve spor dersine karşı daha olumlu tutumlar sergiledikleri (t=2,112; p<.05) sonucuna ulaşılmıştır.

Yazar Ali Kemal TAŞKIN
Yunus GÜR
Yayın Türü Makale
Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.11784/2259
Konu Başlıkları Engelli
Beden Eğitimi
Spor
Tutum
Koleksiyonlar Yüksekokullar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Dergi Spor Eğitim Dergisi
Dergi Cilt 6
Dergi Sayısı 3
Sayfalar 149 - 156
Yayın Yılı 2022
Eser Adı
[dc.title]
Engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının incelenmesi
Yazar
[dc.contributor.author]
Ali Kemal TAŞKIN
Yazar
[dc.contributor.author]
Yunus GÜR
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2022
Kurum Dışı Yazarlar
[dc.contributor.other]
Emine ŞAHİN
Yayıncı
[dc.publisher]
İbrahim ERDEMİR
Yayın Türü
[dc.type]
Makale
Özet
[dc.description.abstract]
Araştımanın amacı engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarının hangi seviyede olduğunu tespit etmektir. Çalışmamızın örneklem grubunu Gaziantep ilinde eğitim gören çeşitli engele sahip 100 erkek, 41 kadın olmak üzere toplam 141 engelli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgilere ulaşmak için demografik bilgiler formu, beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumları belirleyebilmek için Güven Karahan ve Kuru (2015) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel bilgiler ve ölçek maddelerine verilen cevapların çözümlenmesinde SPSS 22.0 programından faydalanılmıştır. Kolmogorov Simirnov testi sonucunda verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir. İkili değişkenler için Independent-T test, üç ve daha fazla olan değişkenler için ise One Way Anova testi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda erkek engelli öğrencilerin kadın engellilere göre beden eğitimi dersine karşı daha olumlu tutumlar sergiledikleri (t=- 4,308; p<.05), down sendromlu öğrencilerin diğer engel gruplarına göre daha olumlu tutumlar gösterdikleri (F=13,43; p<.05) ve doğuştan engelli olan öğrencilerin sonradan engelli olan öğrencilere göre beden eğitimi ve spor dersine karşı daha olumlu tutumlar sergiledikleri (t=2,112; p<.05) sonucuna ulaşılmıştır.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2023-07-28
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2023-07-28
Yayın Dili
[dc.language.iso]
TR
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Engelli
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Beden Eğitimi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Spor
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tutum
Atıf için Künye
[dc.identifier.citation]
Taşkın, A.K., Gür, Y., ve Şahin, E. (2022). Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi [Investigation of Disabled Students Attitudes Towards Physical Education and Sports Lesson], Spor Eğitim Dergisi, 6 (3), 149-156
ISSN
[dc.identifier.issn]
2602-4756
İlk Sayfa Sayısı
[dc.identifier.startpage]
149
Son Sayfa Sayısı
[dc.identifier.endpage]
156
Dergi
[dc.relation.journal]
Spor Eğitim Dergisi
Dergi Sayısı
[dc.identifier.issue]
3
Dergi Cilt
[dc.identifier.volume]
6
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.11784/2259
DOI Numarası
[dc.identifier.doi]
10.55238/seder.1147315
İndex Türü
[dc.source.platform]
ROAD
İndex Türü
[dc.source.platform]
Journal Factor
İndex Türü
[dc.source.platform]
ResearchBib
İndex Türü
[dc.source.platform]
Google Scholar
İndex Türü
[dc.source.platform]
Eurasian SciSentific Journal Index
İndex Türü
[dc.source.platform]
Directory of Research Journals Indexing
İndex Türü
[dc.source.platform]
ASOS İndeks
İndex Türü
[dc.source.platform]
Index Copernicus
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
59
28.07.2023 tarihinden bu yana
İndirme
1
28.07.2023 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
01 Aralık 2023 19:22
Google Kontrol
Tıklayınız
engelli öğrencilerin eğitimi dersine karşı tutumlar olumlu kadın tespit sonucunda bilgiler değişkenler sergiledikleri normal Independent-T İkili edilmiştir dağıldığı verilerin Simirnov Kolmogorov faydalanılmıştır programından Araştımanın gösterdikleri ulaşılmıştır sonucuna öğrencilere sonradan doğuştan gruplarına uygulanmıştır diğer sendromlu çözümlenmesinde
Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms