Saliha TAŞÇIOĞLU
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Varyantlar
E-Posta
Website
Durum
Ünvan Dr. Öğr. Üyesi
YÖK Araştırmacı Numarası 132942
Atıf Dağılımları
Axsis Yayın Dağılımı 2
1
Kampüs alanlarında meydan tasarımı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi örneğiSaliha TAŞÇIOĞLUBartın Orman Fakültesi Dergisi,2019

2
Examination of the changes of Kilis Cumhuriyet Square in the historical processSaliha TAŞÇIOĞLUEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,2022

Akademetrik Grafikler
Araştırmacının Kurum İçerisinde Birlikte Çalıştığı Kişiler
  Araştırmacı Görüntülenme Dağılımı
  Araştırmacı Profilini Görüntüleyen Ülkeler ve Şehirler
  Araştırmacı Yayınları Konu Dağılımı
  Araştırmacı Yayınları Tür Dağılımı
  YÖK Akademik Bilgiler
  2011 - 2013
  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ)
  2003 - 2007
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
  2014 - 2018
  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI (DR)
  2023
  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
  TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
  2023
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
  MESLEK YÜKSEKOKULU PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
  01.07.2014 - 21.12.2017 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Peyzaj Alt Yapısının GüçlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
  Fon : 19500
  11.11.2016 - 11.11.2018 Kent Kimliği Açısından Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarının Değerlendirilmesinde Bir Model ÖnerisiARAŞTIRMA PROJESİ
  Fon : 13835
  Trabzon ve Kilis kentlerinin geleneksel konut bahçeleri özellikleri açısından karşılaştırılması SALİHA TAŞÇIOĞLU , Yayın Yeri:Ordu University , 2022Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB Abstract, EBSCO, Tr Dizin) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29278/azd.1176019
  Görsel ve işitsel algı ilişkisinin müzik türüne bağlı bitkisel tasarım örnekleri üzerinden incelenmesi SALİHA TAŞÇIOĞLU,ADEM KORKMAZ , Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2022Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCOhost, TÜBİTAK/ULAKBİM) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17714/gumusfenbil.889161
  Evaluation of Schoolyards with Ecological Indicators: Kilis Case, Turkey MURAT YÜCEKAYA,AHMET SALİH GÜNAYDIN,SALİHA TAŞÇIOĞLU,DEMET DEMİROĞLU , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB Abstracts) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21597/jist.517744
  Examination of the changes of Kilis Cumhuriyet Square in the historical process SALİHA TAŞÇIOĞLU , Yayın Yeri:Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2022Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO,TÜBİTAK/ULAKBİM ve Clarivate Analy...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.20289/zfdergi.985080
  Investigation of Historical City Centers in Terms of Accessibility: Case of Trabzon Castle, Turkey AHMET SALİH GÜNAYDIN,SALİHA TAŞÇIOĞLU , Yayın Yeri:Journal of Urban Planning and Development , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000729
  Kampüs Alanlarında Meydan Tasarımı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği SALİHA TAŞÇIOĞLU,AHMET SALİH GÜNAYDIN,MURAT YÜCEKAYA , Yayın Yeri:Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB Abstracts) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.24011/barofd.555677
  Kilis Kentsel Sit Alanında Geleneksel Konut Kullanıcılarının Tercih ve Önceliklerinin Belirlenmesi SALİHA TAŞÇIOĞLU , Yayın Yeri:Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2022Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17798/bitlisfen.1033690
  Physical Development and Change Process of Trabzon Kaleici (Hisar) Settlement Area SALİHA TAŞÇIOĞLU , Yayın Yeri:Online Journal of Art and Design , 2023Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DAAI (Design and Applied Arts Index)) Özgün Makale
  Kilis Kentsel Sit Alanında Kullanıcı Odaklı Mekânsal Algı Belirlemeleri SALİHA TAŞÇIOĞLU,MEHMET FARUK ALTUNKASA , Yayın Yeri:İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ACARİNDEX, GOOGLE SCHOLAR) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.16950/iujad.356739
  Urban Identity: A Proposad Method for Evaluating the Conservation of Historical Urban Environments SALİHA TAŞÇIOĞLU,BERRİN SİREL , Yayın Yeri:Iconarp International J. of Architecture and Planning , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Avery İndex, Ulakbim,ICONDA,EMERGING SOU...) Özgün Makale
  Kent Yaşamında Dış Mekân Süs Bitkilerinin Önemi ve KullanıcıTercihleri: Kilis Örneği SALİHA TAŞÇIOĞLU,MERYEM KUZUCU , Yayın Yeri:Bartın Ormancılık Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB Abstracts) Özgün Makale https://dx.doi.org/DOI: 10.24011/ barofd.586097
  Yeşil Alan Donatısının Konut Fiyatlarına Etkisi Kilis Örneği SALİHA TAŞÇIOĞLU,AHMET SALİH GÜNAYDIN,MURAT YÜCEKAYA,MEHMET FARUK ALTUNKASA , Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB Abstracts) Özgün Makale
  Gaziantep ve Antakya Kentsel Sit Alanlarının Geleneksel Doku ve Mekânsal Gelişim Açısından Karşılaştırılması SALİHA TAŞÇIOĞLU , Yayın Yeri:Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB Abstract) Özgün Makale
  Müziğin Peyzaj Algısı Üzerindeki Etkisi SALİHA TAŞÇIOĞLU,NUR YASEMİN BAŞKAN , Yayın Yeri:Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.25308/aduziraat.935221
  Importance of Natal Plum (Carissa Grandiflora) as a Landscape Plantıng Turkey SALİHA TAŞÇIOĞLU,MERYEM KUZUCU , Yayın Yeri:IJERMS , 2018Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
  Ecological Approach to Urban Parks: The Case of Urban Parks in Kilis, Turkey DEMET DEMİROĞLU,MURAT YÜCEKAYA,AHMET SALİH GÜNAYDIN,SALİHA TAŞÇIOĞLU , Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
  Tarihi Kentlerde Dış Mekan Kimliği Kilis Örneği SALİHA TAŞÇIOĞLU,MUSTAFA ATMACA , Yayın Yeri:Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CAB Abstract) Özgün Makale
  2. Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler Bölüm Adı:Bursa Orhangazi� Meydani ve Çevresi� Kentsel Tasarim Projesi, GÜNAYDIN AHMET SALİH, TAŞÇIOĞLU SALİHA, YÜCEKAYA MURAT, Yayın Yeri:Duvar yayınevi (Platanus Publishing), Editör:Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA Doç. Dr. Fürüzan ÇELİK ASLAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:49, ISBN:978-625-7680-65-3, Bölüm Sayfaları:1 -20
  3. Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - II Bölüm Adı:Trabzon Kalesi ve Surların Kent Kimliği Üzerindeki Etkisi, TAŞÇIOĞLU SALİHA, Yayın Yeri:Gece Akademi, Editör:Prof. Dr. Z. Özlem Parlak Biçer, Dr. Öğr. Üyesi Murat Çağlar Baydoğan, Dr. Buket İlter Alper, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:363, ISBN:978-625-8075-41-0, Bölüm Sayfaları:339 -352
  5. Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - 2019 / Haziran Bölüm Adı:Kampüs Alanlarında Xeriscape Yaklaşımı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kampüsü, TAŞÇIOĞLU SALİHA,GÜNAYDIN AHMET SALİH,YÜCEKAYA MURAT, Yayın Yeri:Gece Akademi, Editör:Latif Gürkan KAYA, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:14, ISBN:978-605-7852-93-9, Bölüm Sayfaları:47 -60
  1. Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Trendler Bölüm Adı:Görsel Algı ve Bitkisel Tasarım İlişkisi, TAŞÇIOĞLU SALİHA, Yayın Yeri:Platanus Yayınevi, Editör:Prof. Dr. Alper ÇABUK, Doç. Dr. Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:489, ISBN:978-625-8261-53-0, Bölüm Sayfaları:400 -414
  4. Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar II Bölüm Adı:Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Peyzaj Tasarımı, YÜCEKAYA MURAT,GÜNAYDIN AHMET SALİH,TAŞÇIOĞLU SALİHA, Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör:DOÇ. DR. SIBEL DEMIRARSLAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:389, ISBN:978-625-7702-95-9, Bölüm Sayfaları:85 -100
  INVESTIGATION OF KILIS TRADITIONAL SETTLEMENT TEXTURE SALİHA TAŞÇIOĞLU (27.10.2021 -29.10.2021 ) , Yayın Yeri:.“IArcSAS” 1st International Architectural Sciencesand Application Symposium , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
  KİLİS KENT DOKUSUNUN SOKAK PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ SALİHA TAŞÇIOĞLU (29.04.2022 -30.04.2022 ) , Yayın Yeri:7th International Congress on Architecture and Design , 2022Uluslararası Tam metin bildiri
  COMPARISON OF TRABZON AND KİLİS CITIES IN TERMS OF THE FEATURES OF TRADITIONAL HOUSING GARDENS SALİHA TAŞÇIOĞLU (09.09.2022 -11.09.2022 ) , Yayın Yeri:II. International Architectural Sciences and Applications Symposium (IArcSAS 2022) , 2022Uluslararası Özet bildiri
  ÇOCUK OYUN ALANLARINA EKOLOJİK YAKLAŞIM ÖRNEĞİ KİLİS KENTİ KARATAŞ ÇOCUK OYUN ALANI DEMET DEMİROĞLU,SALİHA TAŞÇIOĞLU,AHMET SALİH GÜNAYDIN,MURAT YÜCEKAYA (03.05.2012 -05.05.2012 ) , Yayın Yeri:Ekoloji Sempozyumu , 2012Ulusal Özet bildiri
  KİLİS KENTİ AÇIK VE YEŞİL ALANLARINA EKOLOJİK YAKLAŞIM DEMET DEMİROĞLU,MURAT YÜCEKAYA,SALİHA TAŞÇIOĞLU,AHMET SALİH GÜNAYDIN (03.05.2012 -05.05.2012 ) , Yayın Yeri:Ekoloji Sempozyumu , 2012Ulusal Özet bildiri
  KAMPÜS ALANLARINDA XERİSCAPE YAKLAŞIMI KİLİS 7 ARALIK KAMPÜSÜ SALİHA TAŞÇIOĞLU,AHMET SALİH GÜNAYDIN,MURAT YÜCEKAYA (06.05.2015 -09.05.2015 ) , Yayın Yeri:Ekoloji Sempozyumu , 2015Ulusal Özet bildiri
  BİYOLOJİK GÖLETLERİN EKOLOJİK YAŞAMA KATKILARI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KAMPUSU ÖRNEĞİ AHMET SALİH GÜNAYDIN,MURAT YÜCEKAYA,SALİHA TAŞÇIOĞLU (06.05.2015 -09.05.2015 ) , Yayın Yeri:Ekoloji Sempozyumu , 2015Ulusal Özet bildiri
  Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
  Tamam

  creativecommons
  Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
  Platforms