Akademik Arşiv

Akademik Yayın Arşivi (DSpace), Üniversitemiz bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more